Mauna na ang mga ladies...

Elvie

       Hazel

             Judy

                   Leah

                         Leng

                               Malou

                                        Marile


Macho naman...

             Daniel

                      Luis

                               Omi

                                        Roland


SPECIAL GUEST and ADOPTED MEMBER: Raffy Saldana